Uppfinningar som förändrat världen

I dagens samhälle dyker det ständigt upp nya uppfinningar och ny teknik som man tror att man inte klarar sig utan. Men, det finns flera uppfinningar, som gjorts långt tidigare som mer eller mindre förändrat världen på ett eller annat sätt. Här kommer en del av dem.

Hjulet

Om inte hjulet hade uppfunnits, vad hade man då gjort? Den äldsta versionen av hjulet tros vara det som användes som drejskiva vid keramiktillverkning runt 3500 före Kristus i den dåvarande regionen Mesopotamien. Sedan så uppfanns första vagnshjulet utan att veta om det andra hjulet, drygt 1000 år senare i Kina. Hjulliknande konstruktioner har även funnits bland kvarlevor efter Inkafolket.

Hjulet fick dock sitt genombrott 1800-talet och då fick det även en betydande roll i den industriella revolutionens framfart och utvecklingen av dagens moderna fordon.

Spiken

Spiken är inte stor, men har gjort mycket för att förändra en hel. Utan den hade det varit svårt att bygga allt som man byggt. Man tror att den uppfanns cirka 2000 år under romartiden, något som blev möjligt efter att människan lärt sig konsten att bemästra olika metaller. Innan spiken fanns, så byggde man hus, men det var då mycket svårare eftersom man fick foga samman delarna på andra sätt. 

Tryckpressen

Det var tysken Johannes Gutenberg som kom på denna supersmarta uppfinning som tog sin form runt 1440. Tack vare det kunde man börja att ge ut böcker och skrifter i mycket större upplagor än tidigare då allt skrevs för hand. Även om boktryckarkonsten fanns i Kina före det så blev det lättare med Gutenbergs metod eftersom där fanns det utbytbara bokstäver i metall och mekanisering av boktryckningen revolutionerade boktryckarkonsten och ersatte så småningom även den traditionella träblockstekniken som användes i Kina. 


Förbränningsmotorn

Utan uppfinningen av förbränningsmotorn hade troligen inte dagens bilar och flygplan existerat. I utvecklingen av den första motorn med intern förbränning i en cylinder med kolv var det många olika vetenskapsmän var inblandade. Det lade grunden till den moderna termodynamiken. Det är dock oklart vem som var först, men den tyska uppfinnaren Nicolaus Otto tog patent på den bensindrivna fyrtaktsmotorn, även kallad Ottomotorn 1876.

Men, redan 1862 så hade ransmannen Alphonse Beau de Rochas sökt patent för samma idé! Det gjorde att Ottos patent blev ogiltigförklarat 1884.

Karl Benz och Gottlieb Daimler bildade,oberoende av de andra, motorföretaget Mercedez Benz och tog patent på en egen fyrtaktsmotor driven av en förbränningsmotor.

Telefonen

Även telefonen ska ha haft flera uppfinnare, men det brukar sägas att det är Alexander Graham Bell som tog patentet 1876. 

Dock har man under senare år förstått att det var en annan person som stod bakom denna uppfinning. År 2002 så slog kongressen i USA fast att telefonens uppfinnare egentligen var Antonio Meucci. Han var från Italien och var först ut att söka patent, 1871, men han hade inte råd att fullfölja ansökan. 

Glödlampan

Även om Thomas Edison inte i egentlig mening var den första att uppfinna elektriskt ljus, så var hans variant av glödlampan som han uppfann 1913 den överlägset bästa.  Dagens glödlampor är i stort sett identiska med hans ursprungliga version även om det numera finns ett mycket större utbud och flera olika energisnåla varianter som lågenergilampor och LED-belysning. 

Penicillinet

En av de absolut viktigaste upptäckterna genom historien är naturligtvis penicillinet. Det kom att revolutionera hela medicinforskningen . Den som "råkade" upptäcka det var en skotsk vetenskapsman vid namn Alexander Fleming. Det då en av hans akteriefyllda petriskålar angripits av mögel. När det visade sig att detta mögel hade utplånat alla bakterier i skålen insåg Fleming att han var något stort på spåren. Tillsammans med Howard Florey och Ernst Boris Chain finjusterade och anpassade de upptäckten för människor, något som de mottog nobelpriset för 1945.

Preventivmedel

Det har genom tiderna funnits så att säga naturliga preventivmedel. Man har spårat sådana så långt tillbaka som 1500 år före Kristus hos de gamla egyptierna i form av bland annat honung eller akacialöv. Dock var det under 1900-talet som kondomen och framförallt p-pillret fick sitt stora genombrott. 

Internet

Vad skulle världen vara utan internet? Många av oss minns ju hur det var före man kunde vara ständigt uppkopplad. Dock är det få som vill tillbaka till den tiden. Det som var föregångaren till dagens internet kallades Arpanet och var ett militärt forskningsprojekt som utvecklades i USA under 60- och 70-talet.

5 Nov 2020